วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

ประโยชน์และโทษของอินเตอร์เน็ต

ประโยชน์และโทษของอินเทอร์เน็ต
ประโยชน์และโทษของอินเทอร์เน็ต
เนื่องจากปัจจุบันมีการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นจำนวนมาก สืบเนื่องมาจากการเล็งเห็นถึงผลประโยชน์ของการใช้อินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้ ซึ่งสามารถแบ่งหัวข้อดังต่อไปนี้
1. ด้านการติดต่อสื่อสาร เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล การส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือการพูดคุยด้วยการส่งสัญญาณภาพและเสียง
2. เป็นระบบสื่อสารพื้นที่จำลอง (Cyberspace) ไม่มีข้อจำกัดทางศาสนา เชื้อชาติ ระบบการปกครอง กฎหมาย
3. ใช้พัฒนาการเรียนการสอนแบบธรรมดาได้ เนื่องจากมีระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
4. สามารถค้นหาข้อมูลในด้านต่างๆ ได้ผ่านบริการ World Wide Web
5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริการทางธุรกิจ เช่น สั่งซื้อสินค้า หรือการโฆษณาสินค้าต่างๆ
6. การบริการด้านการบันเทิงต่างๆ เช่น การดูภาพยนตร์ใหม่ๆ การฟังเพลง ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การเกมออนไลน์ เป็นต้น
ไม่เพียงแต่อินเทอร์เน็ตจะมีประโยชน์กับผู้ใช้เท่านั้น ในทางกลับกันอินเทอร์เน็ตก็ให้โทษแก่ผู้ใช้ด้วยเช่นกัน ซึ่งโทษของอินเทอร์เน็ตมีหลากหลายลักษณะ ทั้งที่เป็นแหล่งข้อมูลที่เสียหาย, ข้อมูลไม่ดี ไม่ถูกต้อง, แหล่งซื้อขายประกาศของผิดกฏหมาย, ขายบริการทางเพศ ที่รวมและกระจายของไวรัสคอมพิวเตอร์ต่างๆ ซึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดโทษของอินเทอร์เน็ตสามารถยกตัวอย่างเป็นข้อๆ ดังต่อไปนี้
1. เนื่องจากอินเทอร์เน็ตเป็นระบบอิสระ ไม่มีเจ้าของ ทำให้การควบคุมกระทำได้ยาก ข้อมูลด้านลบจึงเผยแพร่อยู่ปริมาณมาก
2. ไม่มีระบบจัดการข้อมูลที่ดี มาตรฐานการจัดการไม่เหมือนกัน ทำให้การค้นหากระทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร
3. การเติบโตเร็วเกินไป บางครั้งการเจริญเติบโตเร็วไปอาจเป็นโทษ เนื่องจากว่ากฎหมาย การควบคุมต่างๆ ยังไม่สามารถพัฒนาได้ตามทัน ดังนั้นข้อมูลข่าวสารด้านไม่ดีจึงแพร่หลายได้รวดเร็วกว่าการป้องกัน
4. ข้อมูลข่าวสารมีให้เลือกมาก จนบางครั้งพบว่าข้อมูลบางอย่างอาจไม่จริง ต้องดูให้ดีเสียก่อน อาจถูกหลอกลวงได้
5. การเข้าถึงข้อมูลของเด็ก เนื่องจากข้อมูลบางประเภทไม่เหมาะกับเด็ก ซึ่งการป้องกันทำได้ยาก เพราะอินเทอร์เน็ตเป็นระบบอิสระ ดังนั้นจึงต้องพยายามหากฎหมายมาควบคุม ตรวจตรา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น